NVIDIA特斯拉显卡驱动v354.70官方版下载

NVIDIA近日发布了新版Tesla特斯拉显卡驱动354.70,该版本增加了全新M4显卡支持,还修复了若干错误,提升驱动稳定性。

产品支持列表:
K-Series:
Tesla K80, Tesla K40c, Tesla K40m, Tesla K40s, Tesla K40st, Tesla K40t, Tesla K20Xm, Tesla K20m, Tesla K20s, Tesla K20c, Tesla K10, Tesla K8
C-Class:
Tesla C2075, Tesla C2070, Tesla C2050
M-Class:
M60, M40, M6, M4, M2090, M2075, M2070, M2070-Q, M2050
X-Class:
Tesla X2070, Tesla X2090

NVIDIA特斯拉显卡驱动v354.70官方版64位驱动下载(无32位版):Win7/Win8.1版下载地址 | Win10版下载地址

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注